Dovolená
Jeďte na dovolenou s námi! Všechny
zájezdy jsou plně pojištěnéCestování se psy na Sardinii

Sardinie patří Itálii a Itálie je členským státem Evropské unie.

III. Cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z členských států EU

(platí od 29.12.2014)

Pro cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z členských států EU musí být splněny následující požadavky:Pas zvířete v zájmovém chovu
1. Identifikace zvířete

Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo oprávněná osoba zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení.

Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.

Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.2. Pas zvířete v zájmovém chovu

Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země a pořadovým číslem.

POZOR! Psi, kočky a fretky původem z Chorvatska mohou do 30. června 2016 cestovat s pasem, který je v souladu s rozhodnutím č. 2003/803/ES, ale na titulní straně je označen chorvatským státním znakem a nápisem „Republika Hrvatska“. Tento pas je uznáván v případě, že ho majiteli zvířete vydal úřední veterinární lékař v Chorvatsku nejpozději do 30. června 2014.3. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 12 týdnů stáří. Očkování proti vzteklině musí být provedeno inaktivovanou vakcínou obsahující alespoň 1 mezinárodní jednotku (norma WHO), nebo rekombinantní očkovací látkou. Očkovací látka podávaná v členském státě musí být registrována.


Více informací na portále Státní veterinární správy zde
Přeprava psů na trajektu společnosti Mobylines


Domácí zvířata nebudou naloděna pokud nebudou mít udělanou rezervaci. Musí mít košík a být na vodítku. Nejsou akceptována v kabinách, v místnostech kde jsou polohovatelná sedadla nebo v dalších společenských místnostech. Mají povolený vstup pouze na venkovní paluby nebo v místech pro ně vyhrazených. Evropský pas zvířete a očkovací průkaz je nutností. Více viz zde