Poslední aktualizace této stránky: 24.06.2021 18:44:09 .

CagliariCo je to: hlavní město Sardinie
Provincie: Sardinie - Cagliari (jižní část)
Poloha: jižní pobřeží
GPS: 39°12'57.5"N 9°07'00.1"E
Kde to je? mapa Google

Cagliari (anticky Karalis/Caralis, sardsky Casteddu) je největší město na Sardinii, zároveň její hlavní město a hlavní město provincie Cagliari. Sardinské jméno Casteddu znamená hrad.


Cagliari bylo obydlené od 2. tis. př. n. l. Zabírá výhodnou polohu mezi mořem a úrodnou planinou a je obklopeno dvěma močály (které zajišťovaly ochranu před nepřáteli z vnitrozemí) a je v blízkosti vysokého a zalesněného pohoří (kde se obyvatelstvo mohlo schovat v případě nutnosti). Pozůstatky prehistorického osídlení byly nalezeny na Monte Claro a u Cape Sant'Elia. Počátkem 1. tisíciletí př. n. l. se Kartaginci založili osadu – pevnost Karales. V roce 238 př. n. l. obsadili celý ostrov Římané. Ve středověku se zde uplatnili Pisané, Janované a hlavně Aragonci.


Nejstarší část města, čtvrť Marina a čtvrť Casteddu, se nachází severně od přístavu. Nábřeží u přístavu tvoří široká třída Via Roma, v jejímž čele stojí paláce s arkádami z 19. st. Severozápadně, naproti menšímu parku a nádraží (Piazza Matteotti), se nachází novogotická budova radnice, Palazzo Comunale. Stoupáme-li od Via Roma mírně vzhůru, dostaneme se do uliček čtvrti Marina. Čtvrť je plná restaurací a tratorií, nejvýznamnější památkou zde je renesanční kostel S. Agostino. Ulice Via G. Manno odděluje čtvrť Marina od Casteddu (starého města, také Castello). Zde jsou nejvýznamnější stavby ve městě. Ve střední části, na východě, se nachází katedrála ze 13. st. Průčelí chrámu je z roku 1933 a je napodobeninou dómu v Pise. Původně byl na staré město vstup možný pouze dvěma branami, jižní se nazývá Torre dell'Elefante, a je z roku 1307. Severní brána se jmenuje Torre di San Pancrazio. U severní brány na Piazza Arsenale se nachází Národní archeologické muzeum (Cittadella dei Musei) s prehistorickými a antickými nálezy ze Sardinie. Dvě stě metrů severovýchodně od muzea najdeme amfiteátr (Anfiteatro Romano) z 2. st., který v současné době slouží jako přírodní divadlo. K dalším významným památkám ve městě náleží především raně křesťanský kostel San Saturno z 5. až 6. st., nejstarší sakrální stavba na Sardinii. Dále pak poutní kostel Santa María di Bonaria. (Zdroj: wikipedia.org)


< strong>Mapa Cagliari