Poslední aktualizace této stránky: 03.02.2023 08:26:36 .

Cestování se psy na Sardinii

 

Cestování se zvířaty v zájmovém chovu je možné pouze za podmínek stanovených nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003.

Zvířata v zájmovém chovu jsou definována jako:
– psi, kočky a fretky
– ostatní zvířata vyjmenovaných skupin

Co se rozumí neobchodním přesunem zvířat v zájmovém chovu (tj. „cestováním“):
– Neobchodní přesun zvířete v zájmovém chovu je takový přesun, jehož cílem není prodej ani převod vlastnictví zvířete.
– Zvíře v zájmovém chovu po celou dobu neobchodního přesunu doprovází svého majitele, který je uveden v identifikačním dokladu zvířete, nebo fyzickou osobu, kterou majitel písemně zmocnil, aby jeho jménem neobchodní přesun zvířete provedla (dále jen „oprávněná osoba“).

 

A. CESTOVÁNÍ SE PSY, KOČKAMI A FRETKAMI

Maximální počet zvířat druhů pes, kočka nebo fretka, která mohou majitele nebo oprávněnou osobu v rámci jednoho neobchodního přesunu doprovázet, je 5 ks zvířat.

Výjimka z maximálního počtu zvířat
Maximální počet zvířat těchto druhů může být v rámci jednoho neobchodního přesunu vyšší než pět, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
a) účelem neobchodního přesunu těchto zvířat je účast na soutěžích, výstavách nebo sportovních akcích či přípravě na tyto akce,
b) majitel nebo oprávněná osoba předloží písemné potvrzení dokládající, že tato zvířata jsou přihlášena k účasti na akci nebo jsou registrována u sdružení pořádajícího takové akce,
c) tato zvířata jsou starší šesti měsíců.

Pokud majitel nebo oprávněná osoba cestuje s více než pěti zvířaty těchto druhů a nesplňuje podmínky pro uplatnění výjimky, musí být splněny veterinární požadavky pro obchodní přesuny.Více informací na portále Státní veterinární správy zde